Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası, belirlenen prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde yaşam kaybı, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenen kişilere sigorta bedelinin ödendiği ve kazaların gerçekleşmemesi durumunda da sigortalıya prim tutarının geri iade edildiği bir Sigorta ürünüdür.