Özel Sağlık Sigortaları kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra, ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, özel hastanelerde en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.