Türkiyede bulunan Yabancı Uyruklular için hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderlerini güvence altına alınmasıdır.